TFT-006-Executive-Stainless-Steel-Thermos-Tumbler-black